عکس/ خاطرات شیرین ترلان پروانه در یک فیلم

عکس/ خاطرات شیرین ترلان پروانه در یک فیلم
ترلان پروانه نوشت: خاطرات فيلم سينمايى نصف مال من ، نصف مال تو سال ٨٦ .. به نظرتون بهترين ديالوگم تو اين فيلم چيه؟

عکس/ خاطرات شیرین ترلان پروانه در یک فیلم

ترلان پروانه نوشت: خاطرات فيلم سينمايى نصف مال من ، نصف مال تو سال ٨٦ .. به نظرتون بهترين ديالوگم تو اين فيلم چيه؟
عکس/ خاطرات شیرین ترلان پروانه در یک فیلم