عکس/ حرکت جالب و حرفه ای یک دوچرخه سوار در المپیک ریو 2016

عکس/ حرکت جالب و حرفه ای یک دوچرخه سوار در المپیک ریو 2016
لارین فن ریسن دوچرخه‌ سوار کشور هلند برای جلوگیری از تصادف با ورزشکار فرانسوی در المپیک ریو 2016، از دیواره پیست استفاده کرد.

عکس/ حرکت جالب و حرفه ای یک دوچرخه سوار در المپیک ریو 2016

لارین فن ریسن دوچرخه‌ سوار کشور هلند برای جلوگیری از تصادف با ورزشکار فرانسوی در المپیک ریو 2016، از دیواره پیست استفاده کرد.
عکس/ حرکت جالب و حرفه ای یک دوچرخه سوار در المپیک ریو 2016

اخبار دنیای دیجیتال