عکس/ جدیدترین BMW میلیاردی در تهران

عکس/ جدیدترین BMW میلیاردی در تهران
ب ام و 650i گرن كوپه با كيت هامان و رنگ مات کارخانه ای که اخیرا در خیابان های تهران مشاهده می شود.

عکس/ جدیدترین BMW میلیاردی در تهران

ب ام و 650i گرن كوپه با كيت هامان و رنگ مات کارخانه ای که اخیرا در خیابان های تهران مشاهده می شود.
عکس/ جدیدترین BMW میلیاردی در تهران