عکس/ تصادف شدید سه خودرو در اتوبان ساوه – تهران!

عکس/ تصادف شدید سه خودرو در اتوبان ساوه – تهران!
تصادف شدید سه خودرو در آزادراه ساوه به تهران، دو مصدوم برجا گذاشت.

عکس/ تصادف شدید سه خودرو در اتوبان ساوه – تهران!

تصادف شدید سه خودرو در آزادراه ساوه به تهران، دو مصدوم برجا گذاشت.
عکس/ تصادف شدید سه خودرو در اتوبان ساوه – تهران!