عکس/ برخورد هواپیمای ماهان ایر و عمان ایر در فرودگاه امام

عکس/ برخورد هواپیمای ماهان ایر و عمان ایر در فرودگاه امام
هواپیماهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر و عمان ایر در فرودگاه امام خمینی (ره) با یکدیگر برخورد کردند.

عکس/ برخورد هواپیمای ماهان ایر و عمان ایر در فرودگاه امام

هواپیماهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر و عمان ایر در فرودگاه امام خمینی (ره) با یکدیگر برخورد کردند.
عکس/ برخورد هواپیمای ماهان ایر و عمان ایر در فرودگاه امام