عکس/ برخورد خودروی پلیس با چراغ راهنمایی

عکس/ برخورد خودروی پلیس با چراغ راهنمایی
تصادف جالب توجه ماشین کلانتری در آستارا که با چراغ راهنمایی برخورد کرد.

عکس/ برخورد خودروی پلیس با چراغ راهنمایی

تصادف جالب توجه ماشین کلانتری در آستارا که با چراغ راهنمایی برخورد کرد.
عکس/ برخورد خودروی پلیس با چراغ راهنمایی