عکس/ بخشنامه جالب هما درباره توقف هواپیما بین مسیر!

عکس/ بخشنامه جالب هما درباره توقف هواپیما بین مسیر!
هواپیمایی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای از همه دفاتر خدمات مسافرت هوایی خواست در خصوص پروازهاب غیرمستقیم به مقصد، به مسافران اطلاع رسانی کنند.

عکس/ بخشنامه جالب هما درباره توقف هواپیما بین مسیر!

هواپیمایی جمهوری اسلامی در بخشنامه ای از همه دفاتر خدمات مسافرت هوایی خواست در خصوص پروازهاب غیرمستقیم به مقصد، به مسافران اطلاع رسانی کنند.
عکس/ بخشنامه جالب هما درباره توقف هواپیما بین مسیر!

دانلود سریال و آهنگ