عکس/ اعتراض مهناز افشار به عدم حضور بانوان در دربی 83

عکس/ اعتراض مهناز افشار به عدم حضور بانوان در دربی 83
پست اعتراضی مهناز افشار به عدم حضور بانوان در دربی 83. هشتاد و سومین دیدار سنتی استقلال و پرسپولیس با تساوی بدون گل به پایان رسید.

عکس/ اعتراض مهناز افشار به عدم حضور بانوان در دربی 83

پست اعتراضی مهناز افشار به عدم حضور بانوان در دربی 83. هشتاد و سومین دیدار سنتی استقلال و پرسپولیس با تساوی بدون گل به پایان رسید.
عکس/ اعتراض مهناز افشار به عدم حضور بانوان در دربی 83