علت خودکشی پیرمرد 65 ساله در میرداماد

علت خودکشی پیرمرد 65 ساله در میرداماد
پیرمرد 65 ساله ای که در خیابان میرداماد خود را از پل عابر پیاده دار زده بود در یک نامه علت این کارش را اعلام کرده بود.

علت خودکشی پیرمرد 65 ساله در میرداماد

پیرمرد 65 ساله ای که در خیابان میرداماد خود را از پل عابر پیاده دار زده بود در یک نامه علت این کارش را اعلام کرده بود.
علت خودکشی پیرمرد 65 ساله در میرداماد

بک لینک رنک 7

روزنامه قانون