عرضه گوسفند در میادین شهرداری +قیمت

عرضه گوسفند در میادین شهرداری +قیمت
در شرایطی که امروز بسیاری از مردم به دنبال خرید دام زنده برای ذبح در عید قربان هستند، معاون وزیر کشاورزی از عرضه دام زنده در میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌های تهران و شهرستان‌ها به قیمت کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان خبر داد و گفت: نه تنها هیچ کمبودی در عرضه دام زنده وجود ندارد بلکه می‌توانیم بخشی از مازاد خود را به کشورهای همسایه صادر کنیم.

عرضه گوسفند در میادین شهرداری +قیمت

در شرایطی که امروز بسیاری از مردم به دنبال خرید دام زنده برای ذبح در عید قربان هستند، معاون وزیر کشاورزی از عرضه دام زنده در میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌های تهران و شهرستان‌ها به قیمت کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان خبر داد و گفت: نه تنها هیچ کمبودی در عرضه دام زنده وجود ندارد بلکه می‌توانیم بخشی از مازاد خود را به کشورهای همسایه صادر کنیم.
عرضه گوسفند در میادین شهرداری +قیمت