ظرفیت مسکن مهر پردیس تکمیل است

ظرفیت مسکن مهر پردیس تکمیل است
مدیرعامل شرکت شهرهای جدید با بیان این‌که در پردیس متقاضی جدید برای مسکن مهر نمی‌پذیریم گفت: ۴۳ هزار واحد مسکن مهر پردیس در مرحله‌ی نازک‌کاری قرار دارد. او هم‌چنین خبر داد: در هفته دفاع مقدس چندین افتتاح در سایت‌های مسکن مهر پردیس، پرند و سایر شهرهای جدید خواهیم داشت.

ظرفیت مسکن مهر پردیس تکمیل است

مدیرعامل شرکت شهرهای جدید با بیان این‌که در پردیس متقاضی جدید برای مسکن مهر نمی‌پذیریم گفت: ۴۳ هزار واحد مسکن مهر پردیس در مرحله‌ی نازک‌کاری قرار دارد. او هم‌چنین خبر داد: در هفته دفاع مقدس چندین افتتاح در سایت‌های مسکن مهر پردیس، پرند و سایر شهرهای جدید خواهیم داشت.
ظرفیت مسکن مهر پردیس تکمیل است