صادرات نفت ایران فراتر از پیش بینی ها رفت

صادرات نفت ایران فراتر از پیش بینی ها رفت
پایگاه خبری اویل پرایس (Oil Price) آمریکا اعلام کرد، اطلاعات بازار نشان می دهد، صادرات نفت ایران در ماه آوریل 2016 (13 فروردین تا 11 اردیبهشت 1395) به 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسید و از پیش بینی ها فراتر رفت.

صادرات نفت ایران فراتر از پیش بینی ها رفت

پایگاه خبری اویل پرایس (Oil Price) آمریکا اعلام کرد، اطلاعات بازار نشان می دهد، صادرات نفت ایران در ماه آوریل 2016 (13 فروردین تا 11 اردیبهشت 1395) به 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسید و از پیش بینی ها فراتر رفت.
صادرات نفت ایران فراتر از پیش بینی ها رفت

پرس نیوز