صادرات فرش 9.4 میلیون دلاری به آمریکا

صادرات فرش 9.4 میلیون دلاری به آمریکا
در روزهای اخیر شاهد ارسال محموله های فرش دستباف از ایران به مقصد آمریكا به ارزش 9 میلیون و 400 هزار دلار بودیم كه بخش مهمی از این محموله را دستبافته های هنرمندان استان فارس تشكیل می دهد.

صادرات فرش 9.4 میلیون دلاری به آمریکا

در روزهای اخیر شاهد ارسال محموله های فرش دستباف از ایران به مقصد آمریكا به ارزش 9 میلیون و 400 هزار دلار بودیم كه بخش مهمی از این محموله را دستبافته های هنرمندان استان فارس تشكیل می دهد.
صادرات فرش 9.4 میلیون دلاری به آمریکا

wolrd press news