شیرآلات و اجاق گاز ترکیه‌ای غیراستاندارد اعلام شد

شیرآلات و اجاق گاز ترکیه‌ای غیراستاندارد اعلام شد
شیرآلات و اجاق گاز وارداتی با نام‌های تجارتی ECA و TUR ساخت کشور ترکیه غیراستاندارد و استفاده از آن بدلیل نشت احتمالی گاز ، خطرآفرین است.

شیرآلات و اجاق گاز ترکیه‌ای غیراستاندارد اعلام شد

شیرآلات و اجاق گاز وارداتی با نام‌های تجارتی ECA و TUR ساخت کشور ترکیه غیراستاندارد و استفاده از آن بدلیل نشت احتمالی گاز ، خطرآفرین است.
شیرآلات و اجاق گاز ترکیه‌ای غیراستاندارد اعلام شد