شکر ارزان در راه است

شکر ارزان در راه است
نایب رئیس انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با بیان اینکه قرار شده روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن شکر با قیمت ۲۵۲۰ هزار تومان در بورس به فروش برسد، گفت: قیمت شکر طی روزهای آینده افت شدیدی در سطح بازار خواهد داشت.

شکر ارزان در راه است

نایب رئیس انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر با بیان اینکه قرار شده روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تن شکر با قیمت ۲۵۲۰ هزار تومان در بورس به فروش برسد، گفت: قیمت شکر طی روزهای آینده افت شدیدی در سطح بازار خواهد داشت.
شکر ارزان در راه است

ماشین های جدید