شعبه فرانکفورت بانک سپه به شبکه بانکی بین‌المللی متصل شد

شعبه فرانکفورت بانک سپه به شبکه بانکی بین‌المللی متصل شد
مدیرعامل بانک سپه از متصل شدن شعبه فرانکفورت این بانک به شبکه بانکی جهانی خبر داد.

شعبه فرانکفورت بانک سپه به شبکه بانکی بین‌المللی متصل شد

مدیرعامل بانک سپه از متصل شدن شعبه فرانکفورت این بانک به شبکه بانکی جهانی خبر داد.
شعبه فرانکفورت بانک سپه به شبکه بانکی بین‌المللی متصل شد

تکست آهنگ