شروط آبرسانی به مسکن مهر اعلام شد

شروط آبرسانی به مسکن مهر اعلام شد
نماینده تام الاختیار وزیر نیرو، شرط آبرسانی به مسکن مهر پردیس را سلامت آب شرب اعلام کرد و گفت: اگر سلامت آب تایید شود، شرایط تحویل ۴۵۰۰ واحد فراهم می‌شود.

شروط آبرسانی به مسکن مهر اعلام شد

نماینده تام الاختیار وزیر نیرو، شرط آبرسانی به مسکن مهر پردیس را سلامت آب شرب اعلام کرد و گفت: اگر سلامت آب تایید شود، شرایط تحویل ۴۵۰۰ واحد فراهم می‌شود.
شروط آبرسانی به مسکن مهر اعلام شد

بک لینک رنک 6

اسکای نیوز