شرط حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

شرط حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام‌رسان‌ها را سرویس دهی به حداقل 10 میلیون مشترک عنوان کرد.

شرط حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با استقبال از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی، شرط حمایت دولتی از این پیام‌رسان‌ها را سرویس دهی به حداقل 10 میلیون مشترک عنوان کرد.
شرط حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

خبرهای داغ