شرط جدید فروش نفت ایران به دلال‌ها

شرط جدید فروش نفت ایران به دلال‌ها
معاون وزیر نفت شرط فروش نفت ایران به دلالان و واسطه‌ها را پرداخت پیش پرداخت عنوان کرد و با انتقاد شدید از سیاست عربستان سعودی در بازار نفت، گفت: یک رقابت خصمانه شکل داده‌اند.

شرط جدید فروش نفت ایران به دلال‌ها

معاون وزیر نفت شرط فروش نفت ایران به دلالان و واسطه‌ها را پرداخت پیش پرداخت عنوان کرد و با انتقاد شدید از سیاست عربستان سعودی در بازار نفت، گفت: یک رقابت خصمانه شکل داده‌اند.
شرط جدید فروش نفت ایران به دلال‌ها

شهرداری