سیم‌کارت‌های ۰۹۹۹ از آذر وارد بازار می‌شود

سیم‌کارت‌های ۰۹۹۹ از آذر وارد بازار می‌شود
رگولاتور ارتباطی پیش‌بینی کرده تا از اوایل آذر ماه سیم‌کارت اولین اپراتور مجازی وارد بازار تلفن همراه کشور شود.

سیم‌کارت‌های ۰۹۹۹ از آذر وارد بازار می‌شود

رگولاتور ارتباطی پیش‌بینی کرده تا از اوایل آذر ماه سیم‌کارت اولین اپراتور مجازی وارد بازار تلفن همراه کشور شود.
سیم‌کارت‌های ۰۹۹۹ از آذر وارد بازار می‌شود