سود برنج به جیب واسطه‌ها می‌رود نه کشاورز

سود برنج به جیب واسطه‌ها می‌رود نه کشاورز
دبیر انجمن برنج در واکنش به افزایش قیمت برنج در بازار گفت: سود برنج به جای این که به کشاورز برسد، در جیب دلالان قرار می گیرد.

سود برنج به جیب واسطه‌ها می‌رود نه کشاورز

دبیر انجمن برنج در واکنش به افزایش قیمت برنج در بازار گفت: سود برنج به جای این که به کشاورز برسد، در جیب دلالان قرار می گیرد.
سود برنج به جیب واسطه‌ها می‌رود نه کشاورز

دانلود آهنگ آذری