سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی مشخص شد

سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را 14.5 (چهارده و نیم درصد) تعیین کردند.

سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی را 14.5 (چهارده و نیم درصد) تعیین کردند.
سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی مشخص شد

خرید بک لینک

مرکز فیلم