سهم بالای نفت در رشد اقتصادی امسال

سهم بالای نفت در رشد اقتصادی امسال
مرکز پژوهش های مجلس با پیش بینی رشد ۶.۶ درصدی برای اقتصاد در سال جاری اعلام کرد ۳.۹ درصد از این رقم مربوط به بخش نفت خواهد بود.

سهم بالای نفت در رشد اقتصادی امسال

مرکز پژوهش های مجلس با پیش بینی رشد ۶.۶ درصدی برای اقتصاد در سال جاری اعلام کرد ۳.۹ درصد از این رقم مربوط به بخش نفت خواهد بود.
سهم بالای نفت در رشد اقتصادی امسال