سلفی دو دزد مقابل بانک در تهران +عکس

سلفی دو دزد مقابل بانک در تهران +عکس
چهره دزدان جوان که با حمله به خودرویی شیشه آن را شکسته و کیف دستی راننده را دزدیدند در دوربین‌های بانک شکار شد. مرد جوان در حال برداشت پول از دستگاه خودپرداز بود که در برابر دیدگانش صحنه سرقت رخ داد.

سلفی دو دزد مقابل بانک در تهران +عکس

چهره دزدان جوان که با حمله به خودرویی شیشه آن را شکسته و کیف دستی راننده را دزدیدند در دوربین‌های بانک شکار شد. مرد جوان در حال برداشت پول از دستگاه خودپرداز بود که در برابر دیدگانش صحنه سرقت رخ داد.
سلفی دو دزد مقابل بانک در تهران +عکس

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی