سرقت 4000 سیم‌کارت توسط کارمندان اداره پست

سرقت 4000 سیم‌کارت توسط کارمندان اداره پست
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری کارمندان اداره پست یکی از شهرستان‌های غرب استان تهران که با همکاری کارمند سابق این اداره اقدام به ربودن 4000 سیمکارت هدیه کرده بودند، خبر داد.

سرقت 4000 سیم‌کارت توسط کارمندان اداره پست

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری کارمندان اداره پست یکی از شهرستان‌های غرب استان تهران که با همکاری کارمند سابق این اداره اقدام به ربودن 4000 سیمکارت هدیه کرده بودند، خبر داد.
سرقت 4000 سیم‌کارت توسط کارمندان اداره پست

قرآن