سرقت عجیب از خانه مربی مشهور فوتبال ایران! +عکس

سرقت عجیب از خانه مربی مشهور فوتبال ایران! +عکس
یک روز پیش از بازی مس کرمان و استقلال اهواز؛ دزد به خانه منصور ابراهیم زاده می زند و به قولی خانه را خالی می کند.

سرقت عجیب از خانه مربی مشهور فوتبال ایران! +عکس

یک روز پیش از بازی مس کرمان و استقلال اهواز؛ دزد به خانه منصور ابراهیم زاده می زند و به قولی خانه را خالی می کند.
سرقت عجیب از خانه مربی مشهور فوتبال ایران! +عکس