سامانه استعلام سریال گوشی‌های تلفن همراه آماده شد

سامانه استعلام سریال گوشی‌های تلفن همراه آماده شد
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران گفت: سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی (IMEI) آماده بهره برداری است.

سامانه استعلام سریال گوشی‌های تلفن همراه آماده شد

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران گفت: سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی (IMEI) آماده بهره برداری است.
سامانه استعلام سریال گوشی‌های تلفن همراه آماده شد