سالانه چه تعداد خودرو وارد کیش می شود؟

سالانه چه تعداد خودرو وارد کیش می شود؟
معاون سازمان منطقه آزاد کیش از واردات سالانه ۲۰۰۰ دستگاه خودرو با پلاک جدید و نیز پلاک معوض به منطقه آزاد کیش خبر داد.

سالانه چه تعداد خودرو وارد کیش می شود؟

معاون سازمان منطقه آزاد کیش از واردات سالانه ۲۰۰۰ دستگاه خودرو با پلاک جدید و نیز پلاک معوض به منطقه آزاد کیش خبر داد.
سالانه چه تعداد خودرو وارد کیش می شود؟

عکس جدید اینستاگرام