زمان و مکان برگزاری مراسم چهلم داوود رشیدی +عکس

زمان و مکان برگزاری مراسم چهلم داوود رشیدی +عکس
مراسم چهلمین روز درگذشت داوود رشیدی 10 مهرماه در تئاترشهر برگزار می‌شود.

زمان و مکان برگزاری مراسم چهلم داوود رشیدی +عکس

مراسم چهلمین روز درگذشت داوود رشیدی 10 مهرماه در تئاترشهر برگزار می‌شود.
زمان و مکان برگزاری مراسم چهلم داوود رشیدی +عکس