زمان رونمایی از نخستین خودرو تمام برقی در ایران +عکس

زمان رونمایی از نخستین خودرو تمام برقی در ایران +عکس
پس از موفقیت شرکت کارمانیا در فروش خودرو S۶ این بار در گامی بلند تر هفته آبنده جدیدترین محصول این شرکت یعنی byd E۶ در نمایشگاه خودرو تبریز رونمایی خواهد شد.

زمان رونمایی از نخستین خودرو تمام برقی در ایران +عکس

پس از موفقیت شرکت کارمانیا در فروش خودرو S۶ این بار در گامی بلند تر هفته آبنده جدیدترین محصول این شرکت یعنی byd E۶ در نمایشگاه خودرو تبریز رونمایی خواهد شد.
زمان رونمایی از نخستین خودرو تمام برقی در ایران +عکس