زغال اخته ارمنستان؛ کیلویی ۱۸هزارتومان

زغال اخته ارمنستان؛ کیلویی ۱۸هزارتومان
رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه حدود یک هفته است لیموشیرین وارد بازار میوه شده، گفت: عرضه میوه‌های خارجی در بازار همچنان ادامه دارد.

زغال اخته ارمنستان؛ کیلویی ۱۸هزارتومان

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه حدود یک هفته است لیموشیرین وارد بازار میوه شده، گفت: عرضه میوه‌های خارجی در بازار همچنان ادامه دارد.
زغال اخته ارمنستان؛ کیلویی ۱۸هزارتومان