رکورد پیری در دنیا شکسته خواهد شد

رکورد پیری در دنیا شکسته خواهد شد
دفتر آمار دولتی آمریکا گزارش داد تا قبل از سال 2020 نخستین بار در تاریخ بشر شمار افراد بالای 65 سال از شمار کودکان بیشتر می‌شود.

رکورد پیری در دنیا شکسته خواهد شد

دفتر آمار دولتی آمریکا گزارش داد تا قبل از سال 2020 نخستین بار در تاریخ بشر شمار افراد بالای 65 سال از شمار کودکان بیشتر می‌شود.
رکورد پیری در دنیا شکسته خواهد شد

بک لینک