رونمایی مایکروسافت از کامپیوتر رقیب iMac

رونمایی مایکروسافت از کامپیوتر رقیب iMac
مایکروسافت برای ساختن برند Surface به‌عنوان یکی از بهترین برندها برای دستگاه‌های ویندوزی، زمان و هزینه‌ی زیادی صرف کرده است.

رونمایی مایکروسافت از کامپیوتر رقیب iMac

مایکروسافت برای ساختن برند Surface به‌عنوان یکی از بهترین برندها برای دستگاه‌های ویندوزی، زمان و هزینه‌ی زیادی صرف کرده است.
رونمایی مایکروسافت از کامپیوتر رقیب iMac