رونمایی از شاسی بلند کانسپت میتسوبیشی +عکس

رونمایی از شاسی بلند کانسپت میتسوبیشی +عکس
تمرکز میتسوبیشی در این کانسپت روی سیستم PHEV سه موتوره میتسوبیشی بوده که از نسل بعدی باتری های پرظرفیت و یک موتور که صرفا برای سیستم PHEV طراحی شده بهره می برد.

رونمایی از شاسی بلند کانسپت میتسوبیشی +عکس

تمرکز میتسوبیشی در این کانسپت روی سیستم PHEV سه موتوره میتسوبیشی بوده که از نسل بعدی باتری های پرظرفیت و یک موتور که صرفا برای سیستم PHEV طراحی شده بهره می برد.
رونمایی از شاسی بلند کانسپت میتسوبیشی +عکس