رونمایی از خدمت چک تاییدشده جام بانک ملت برای نخستین بار در کشور +عکس

رونمایی از خدمت چک تاییدشده جام بانک ملت برای نخستین بار در کشور +عکس
خدمت چک تایید شده جام بانک ملت برای نخستین بار در نظام بانکی کشور با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد این بانک رونمایی شد.

رونمایی از خدمت چک تاییدشده جام بانک ملت برای نخستین بار در کشور +عکس

خدمت چک تایید شده جام بانک ملت برای نخستین بار در نظام بانکی کشور با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد این بانک رونمایی شد.
رونمایی از خدمت چک تاییدشده جام بانک ملت برای نخستین بار در کشور +عکس

آهنگ جدید