رنو عجله‌ای برای بستن قرارداد با ایران ندارد

رنو عجله‌ای برای بستن قرارداد با ایران ندارد
در شرایطی که شرکت‌هایی چون پژو و سیتروئن بعد از اجرایی شدن برجام قراردادها و تفام‌نامه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران و همکاری مشترک امضا کرده‌اند، نماینده رنو در ایران می‌گوید که این شرکت عجله‌ای برای انعقاد قرارداد جدید همکاری با خودروسازان ایرانی ندارد.

رنو عجله‌ای برای بستن قرارداد با ایران ندارد

در شرایطی که شرکت‌هایی چون پژو و سیتروئن بعد از اجرایی شدن برجام قراردادها و تفام‌نامه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران و همکاری مشترک امضا کرده‌اند، نماینده رنو در ایران می‌گوید که این شرکت عجله‌ای برای انعقاد قرارداد جدید همکاری با خودروسازان ایرانی ندارد.
رنو عجله‌ای برای بستن قرارداد با ایران ندارد