رشد 61 واحدی شاخص بورس

رشد 61 واحدی شاخص بورس
در جریان معاملات بازار امروز شاخص کل با رشد 61.80 واحد در ارتفاع 76 هزار و 316 واحدی ایستاد.

رشد 61 واحدی شاخص بورس

در جریان معاملات بازار امروز شاخص کل با رشد 61.80 واحد در ارتفاع 76 هزار و 316 واحدی ایستاد.
رشد 61 واحدی شاخص بورس