رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری

رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد برسد.

رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد برسد.
رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال جاری

فانتزی