رشد ۱۹ پله‌ای شاخص کل بورس

رشد ۱۹ پله‌ای شاخص کل بورس
معامله‌گران بازار سهام امروز هم‌سو با پررنگ‌تر شدن نقش بازارگردان‌ها و سهامداران حقوقی، شاهد تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام بودند. بازاری که امروز گروه سیمانی‌ها را پس از مدت‌ها انتظار در جایگاه پیشروترین گروه‌ها قرار داد.

رشد ۱۹ پله‌ای شاخص کل بورس

معامله‌گران بازار سهام امروز هم‌سو با پررنگ‌تر شدن نقش بازارگردان‌ها و سهامداران حقوقی، شاهد تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام بودند. بازاری که امروز گروه سیمانی‌ها را پس از مدت‌ها انتظار در جایگاه پیشروترین گروه‌ها قرار داد.
رشد ۱۹ پله‌ای شاخص کل بورس

بک لینک