رشد کم عمق بورس در سومین هفته از بهار 95

رشد کم عمق بورس در سومین هفته از بهار 95
در بازار امروز شنبه، (آغاز سومین هفته بهار سال 1395)،‌ شاخص بورس در ارتفاع 81 هزار و 536 واحدی به کار خود خاتمه داد.

رشد کم عمق بورس در سومین هفته از بهار 95

در بازار امروز شنبه، (آغاز سومین هفته بهار سال 1395)،‌ شاخص بورس در ارتفاع 81 هزار و 536 واحدی به کار خود خاتمه داد.
رشد کم عمق بورس در سومین هفته از بهار 95

فروش بک لینک