رشد بی‌سابقه صادرات ایران به اروپا

رشد بی‌سابقه صادرات ایران به اروپا
صادرات ایران به برخی کشورهای اروپایی در چهارمین ماه سال جاری میلادی رشد بی سابقه ای داشته به طوری که صادرات به یونان در این ماه ۱۰۸ برابر، فرانسه ۶۰ برابر و اسپانیا ۹ برابر شده است

رشد بی‌سابقه صادرات ایران به اروپا

صادرات ایران به برخی کشورهای اروپایی در چهارمین ماه سال جاری میلادی رشد بی سابقه ای داشته به طوری که صادرات به یونان در این ماه ۱۰۸ برابر، فرانسه ۶۰ برابر و اسپانیا ۹ برابر شده است
رشد بی‌سابقه صادرات ایران به اروپا

دانلود فیلم جدید