راه‌اندازی خط جدید اتوبوس‌های تندرو در تهران

راه‌اندازی خط جدید اتوبوس‌های تندرو در تهران
شهردار منطقه ۱۸ گفت:‌خط ۱۰ اتوبوس‌های تندروBRT در جنوب غرب تهران راه‌اندازی شد

راه‌اندازی خط جدید اتوبوس‌های تندرو در تهران

شهردار منطقه ۱۸ گفت:‌خط ۱۰ اتوبوس‌های تندروBRT در جنوب غرب تهران راه‌اندازی شد
راه‌اندازی خط جدید اتوبوس‌های تندرو در تهران

خبرگزاری مهر