راهی جز انهدام کامل کالای قاچاق نداریم

راهی جز انهدام کامل کالای قاچاق نداریم
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که باید کالاهای قاچاق منهدم شود و از مزایای جزئی حاصل از فروش آنها گذشت گفت: فروش مجدد کالای قاچاق مشکلاتی برای مراجع رسیدگی کننده پدید می آورد و کار رسیدگی به قاچاق را مشکل می کند.

راهی جز انهدام کامل کالای قاچاق نداریم

مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که باید کالاهای قاچاق منهدم شود و از مزایای جزئی حاصل از فروش آنها گذشت گفت: فروش مجدد کالای قاچاق مشکلاتی برای مراجع رسیدگی کننده پدید می آورد و کار رسیدگی به قاچاق را مشکل می کند.
راهی جز انهدام کامل کالای قاچاق نداریم

دانلود فیلم با لینک مستقیم