رازگشایی از صحنه‌های سانسور شده دعوای بازی ایران و قطر +عکس

رازگشایی از صحنه‌های سانسور شده دعوای بازی ایران و قطر +عکس
شادی گل جواد نکونام و عصبانیت شدید بازیکنان و نیمکت قطر عامل درگیری شدید و کم سابقه انتهای مسابقه ایران و قطر است .

رازگشایی از صحنه‌های سانسور شده دعوای بازی ایران و قطر +عکس

شادی گل جواد نکونام و عصبانیت شدید بازیکنان و نیمکت قطر عامل درگیری شدید و کم سابقه انتهای مسابقه ایران و قطر است .
رازگشایی از صحنه‌های سانسور شده دعوای بازی ایران و قطر +عکس