دور دور بدهکار بانکی با خودروی ۸ میلیاردی!

دور دور بدهکار بانکی با خودروی ۸ میلیاردی!
ماجرای بدهی‌های بانکی همواره ابعادی تازه و گاها متناقض به همراه دارد، آمار پرونده‌هایی که هر بار سنگین‌تر از قبل رو شده و دانه درشت‌های چند هزار میلیاردی که آزادنه در سطح شهر می‌چرخند، آنهم در شرایطی که شبکه بانکی به بهانه تنگنای مالی، متقاضیان وام های چند میلیونی را هم تحت فشار قرار می‌دهد.

دور دور بدهکار بانکی با خودروی ۸ میلیاردی!

ماجرای بدهی‌های بانکی همواره ابعادی تازه و گاها متناقض به همراه دارد، آمار پرونده‌هایی که هر بار سنگین‌تر از قبل رو شده و دانه درشت‌های چند هزار میلیاردی که آزادنه در سطح شهر می‌چرخند، آنهم در شرایطی که شبکه بانکی به بهانه تنگنای مالی، متقاضیان وام های چند میلیونی را هم تحت فشار قرار می‌دهد.
دور دور بدهکار بانکی با خودروی ۸ میلیاردی!

خرید بک لینک رنک 5

اس ام اس جدید