دوربین‌های ورزشی جدید نیکون معرفی شدند +عکس

دوربین‌های ورزشی جدید نیکون معرفی شدند +عکس
نیکون شرکتی است که نیاز به معرفی ندارد. این شرکت چند روز پیش سری جدیدی از دوربین‌های ورزشی قدرتمند را معرفی کرده است. دوربین‌هایی که قصد دارند با دوربین‌های ورزشی گوپرو وارد رقابت شوند.

دوربین‌های ورزشی جدید نیکون معرفی شدند +عکس

نیکون شرکتی است که نیاز به معرفی ندارد. این شرکت چند روز پیش سری جدیدی از دوربین‌های ورزشی قدرتمند را معرفی کرده است. دوربین‌هایی که قصد دارند با دوربین‌های ورزشی گوپرو وارد رقابت شوند.
دوربین‌های ورزشی جدید نیکون معرفی شدند +عکس