دلیل نوسان قیمت سکه در هفته گذشته

دلیل نوسان قیمت سکه در هفته گذشته
احمد وفادار گفت:«اگر بانک ها در بازار ارز دنباله رو صرافی های آزاد باشند، مطمئنا طلا و سکه افزایش قیمت خواهد داشت. »

دلیل نوسان قیمت سکه در هفته گذشته

احمد وفادار گفت:«اگر بانک ها در بازار ارز دنباله رو صرافی های آزاد باشند، مطمئنا طلا و سکه افزایش قیمت خواهد داشت. »
دلیل نوسان قیمت سکه در هفته گذشته

سیستم اطلاع رسانی