دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از افزایش 12 تا 15 درصدی قیمت انواع خودروهای وارداتی در سال جدید خبر داد و گفت: هر گونه نوسان در قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی دارد.

دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از افزایش 12 تا 15 درصدی قیمت انواع خودروهای وارداتی در سال جدید خبر داد و گفت: هر گونه نوسان در قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی دارد.
دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

بک لینک رنک 5

روزنامه قانون