دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی
در حال حاضر هزینه واردات خودرو به ایران به‌طور تقریبی معادل ۱۰۰درصد قیمت خرید این محصولات است و این میزان در خودروهایی که حجم موتوری تا ۲هزار سی‌سی دارند.

دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

در حال حاضر هزینه واردات خودرو به ایران به‌طور تقریبی معادل ۱۰۰درصد قیمت خرید این محصولات است و این میزان در خودروهایی که حجم موتوری تا ۲هزار سی‌سی دارند.
دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

خرید رنک گوگل

استخدام