دریای خزر 2 قربانی گرفت

دریای خزر 2 قربانی گرفت
مدیر روابط عمومی هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان از غرق شدن زن ۳۸ ساله و پسر ۸ ساله در تالش و چمخاله خبر داد.

دریای خزر 2 قربانی گرفت

مدیر روابط عمومی هیئت نجات غریق و غواصی استان گیلان از غرق شدن زن ۳۸ ساله و پسر ۸ ساله در تالش و چمخاله خبر داد.
دریای خزر 2 قربانی گرفت